InTouch - Customer Experience Management

Bądź w codziennym kontakcie ze swoimi klientami!

"Otrzymuj setki czy nawet tysiące bezcennych opinii i spostrzeżeń od rzeczywistych klientów, zaledwie kilka chwil po dokonaniu przez nich zakupu czy zetknięciu się z Twoją usługą".

 • Klienci mają możliwość wyrażenia swojej opinii o dokonanych zakupach, gdziekolwiek się znajdują.
 • Klienci wypełniają ankietę online – przygotowaną osobno dla każdej sieci – dotyczącą ich doświadczeń i opinii na temat ostatnich zakupów.
 • Wyniki dla danej sieci handlowej przedstawiane są na naszej platformie online InTouch, w czasie rzeczywistym, na poziomie poszczególnych sklepów (hal).
 • Dobrowolnie umieszczane w bazie klientów aktualne dane kontaktowe używane są do przyszłych kampanii marketingu bezpośredniego, ale także, co najważniejsze, do natychmiastowej komunikacji z niezadowolonymi klientami poprzez zawarty w platformie system zarządzania skargami klientów.
 • Każdy program InTouch jest projektowany indywidualnie, by uzyskać jak największy udział w nim klientów i zapewnić jak najlepszą, ilościowo i jakościowo, informację zwrotną.

Aby zapoznać się z działaniem naszego, dopasowanego w pełni do potrzeb użytkownika, interfejsu do ankiet w systemie InTouch - Customer Experience Management, proszę kliknąć tutaj i dokonać oceny swojego sklepu! Kod sklepu: dAf


Aby zobaczyć jak wygląda nasza tablica wyników (dashboard) z opiniami od naszych klientów, proszę kliknąć tutaj ściągnąć plik w formacie PDF z przykładowymi zrzutami ekranu tablicy wyników.


Korzyści programu InTouch w porównaniu do badań satysfakcji klienta

InTouch

 • Potencjalnie każdy klient ma głos.
 • Szeroka baza respondentów umożliwia dogłębną analizę w czasie po sklepach/działach
 • Wypowiedzi klientów odnoszone są do opinii wyrażanych przy poprzedniej wizycie w sklepie
 • Wyniki uzyskiwane w czasie rzeczywistym dla poszczególnych sklepów umożliwiają kierownikom sklepów/hal podjęcie natychmiastowych działań
 • Pozwala sieci handlowej skontaktować się z niezadowolonym respondentem, by wyjaśnić jego zastrzeżenia
 • Długofalowe działanie programu na poziomie poszczególnych sklepów umożliwia stałą ocenę wyników personelu sklepowego
 • Umożliwia sieci handlowej budowanie bazy danych klientów dla celów marketingu bezpośredniego
 • Umożliwia sieci handlowej rozsyłanie, dopasowanej do klienta, informacji o promocjach

Badania satysfakcji klienta

 • Ograniczona próba uczestników.
 • Trudności w dokładnej ocenie i wnioskach dotyczących poszczególnych sklepów bądź działów
 • Ogólna, zacierająca się z czasem, percepcja badanych osób, daje w rezultacie odpowiedzi wątpliwej jakości
 • Wyniki badania dostępne są dopiero po kilku tygodniach od zlecenia danego badania
 • Anonimowość odpowiedzi uniemożliwia sieci kontakt z respondentem
 • Dane badanie prowadzone jest w ograniczonym zakresie czasu
 • Brak danych kontaktowych klientów – nie są zbierane
 • Badania tego typu nie można w łatwy sposób połączyć z działalnością promocyjną

Korzyści program InTouch względem badania Mystery Shopping

InTouch

 • Respondentami są klienci faktycznie dokonujący zakupów
 • Opinie rzeczywistych klientów mają większą wagę dla kierownictwa sklepu i personelu
 • Wyniki CEM opierają się na bardzo licznej grupie respondentów
 • Wyniki uzyskiwane w czasie rzeczywistym, na poziomie sklepu, a często również dla konkretnego klienta, umożliwiają podjęcie natychmiastowego działania.

Mystery shopping

 • Respondenci nie są prawdziwymi klientami
 • Łatwo zakwestionować jakość pracy ‘tajemniczych klientów’
 • Mała liczba wizyt ‘tajemniczych klientów’ użyta do badania
 • Wyniki badań są anonimowe i dostarczane są dopiero kilka tygodni lub nawet miesięcy po wizytach ‘tajemniczego klienta’

InTouch- Product Experience Management

Bądź w codziennym kontakcie z nabywcami Twoich marek!

"Bądź w kontakcie ze swoimi klientami. Otrzymuj od nich setki czy tysiące opinii i poglądów na temat ich ostatnich doświadczeń zakupowych dotyczących Twoich produktów. Używaj tego narzędzia również do zwiększania swojej sprzedaży przez mechanizm nagradzania regularnych nabywców"

 • Klienci używają unikalnego kodu umieszczonego na opakowaniu, aby zalogować się na platformę online InTouch Product Experience Management
 • Wypełniają online krótką ankietę na temat produktu, który kupili
 • Wyniki z ankiet dostarczane są w czasie rzeczywistym na poziomie regionów przez platformę InTouch Product Experience Management
 • Producenci mogą teraz łatwo prowadzić, dla swoich rzeczywistych klientów, różnego rodzaju konkursy w sklepach na poziomie całego kraju lub danej sieci handlowej
 • Producenci i dostawcy mogą rozbudowywać swoją własną bazę danych nabywców produktów wraz z potwierdzonymi adresami mailowymi i numerami telefonów.

Management, proszę kliknąć tutaj i dokonać oceny ostatnio kupionego produktu z segmentu FMCG! Kod produktu: roF


Aby zobaczyć, jak działa nasza tablica wyników (dashboard), pokazująca wyniki w czasie rzeczywistym, proszę kliknąć tutaj by ściągnąć plik PDF z kilkoma zrzutami ekranu tablicy wyników.


Korzyści płynące z programu InTouch - Product Experience Management dla producentów/dystrybutorów FMCG

 • Producenci zyskują prosty i efektywny sposób na komunikację ze swoimi klientami, bez potrzeby angażowania sieci handlowych.
 • Odpowiedzi klientów odnoszą się do ostatniego zakupu a nie do zacierających się, ogólnych wrażeń z ostatnich czasów.
 • Potencjalnie, każdy nabywca może zabrać głos, a nie tylko ograniczona próbka respondentów
 • Szeroka baza respondentów pozwala na gruntowną analizę produktów/marek w określonym czasie
 • Odpowiedzi udzielane są w miejscu i czasie wygodnym dla klienta a nie podczas wywiadów prowadzonych przez ankietera.
 • Specjalnie zaprojektowane raporty, aktualizujące się w czasie rzeczywistym, dostarczają najważniejszych informacji menedżerom i kierownikom, umożliwiając im podjęcie stosownych działań dla poprawy wyników sprzedaży
 • Sytuacje alarmowe, zgłaszane w czasie rzeczywistym, pozwalają producentom załagodzić niezadowolenie nabywcy zanim spowoduje to uszczerbek na wizerunku marki
 • InTouch PEM umożliwia producentowi tworzenie bazy danych klientów;
 • Jednostkowe koszty (per respondent) stosowania programu InTouch PEM są znacznie mniejsze niż wywiadów telefonicznych.

Badania Konsumenckie

"Wykorzystaj szanse rozwoju stosując nasze rozwiązania dla Badań Konsumenckich (Consumer Research). Rozwiązania te opierają sie na faktycznym zrozumieniu lokalnych zwyczajów, lokalnej kultury i trendów rynkowych i są dopasowane do Twoich potrzeb"

Nasze lokalne zespoły RetailZoom zapewniają bezproblemowe przeprowadzenie tzw. fieldworku, a także posiadają głęboką wiedzę o zwyczajach konsumentów, ich postawach i opiniach.

Zespoły Badań Konsumenckich potrafią zidentyfikować wszelkie luki rynkowe, potrzeby konsumentów, pojawiające się trendy, a także przeanalizować odpowiedzi konsumentów, dostarczając szereg wnikliwych wniosków i rekomendacji, które mogą być zastosowane w praktyce.

Nasze rozwiązania obejmują:

 • Shopper Studies
 • U&A (Usage/Habits & Attitudes)
 • Customer Satisfaction Surveys
 • New Product/Concept/Package Test
 • Advertising Evaluation / Ad copy / Ad tracking Research
 • Mystery Shopping
 • Brand Equity Studies
 • Tracking Studies
 • Qualitative Research

Klienci

Kim jesteśmy

Kontakt

Centrala

8 Vassiliou Voulgaroktonou Street,
Nicosia 1010,
Cyprus

E-mail: info@retailzoom.net